Vuosikokous 2022 24.7. klo 13

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan VUOSIKOKOUKSEEN su 24.7.2022 klo 13.00 Urjalankylän vanhassa koulussa (Koulumaa) Kantalantie 19. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus                                         Kahvitarjoilu www.airanne.net                fb/airanne.net Ilmoittaudu mukaan etukäteen kokoukseen tästä linkistä (vie toiselle sivustolle), niin osamme valita oikeankokoisen kahvipannun ja tehdä isomman taikinan pullille!

Kortepato tukki Honkolanjoen

Honkolanjoen luusuassa Halkivahantien sillalla Kortejärvestä irronneet kortteet patoavat jokea. Vesi pääsee vain vaivoin valumaan suman ohi. Toivottavasti kortteet saadaan joesta pois ennen kuin ne lähtevät liikkeelle ja juuttuvat Nokoorin patorakenteisiin. 30.4. Kortteet poistettu Honkolan kartanon toimesta ja vesi virtaa taas vapaasti! Ruo´ot ja kortteet jäätyvät joka talvi. Kun jää kevättulvan myötä nousee ruo´ot katkeavat. Sulavesien […]

Vaasan Hallinto-oikeus hylkäsi Kuisman valituksen

Hallinto-oikeus on tänään 8.2.2022 antanut ratkaisun nro 22/0010/1 Nokorin[1]kosken padon juoksutusten hoitoa ja padon kunnossapitoa koskevassa asiassa (dnro 00885/18/5201). Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Ismo Kuisma on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 13.12.2016 vireille panemassaan hakemuksessa vaatinut, että 1) Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:tä kielletään patoamasta vettä Nokorinkoskessa. 2) Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry määrätään maksamaan […]

Nuutajärven kunnostushankkeet

Toivo Miettinen suojeluyhdistyksestämme piti Eteläisen Pirkanmaan etäkokouksessa 2.2.2022 esitelmän yhdistyksemme vaiheista ja hankkeista erityisenä kohteena Nuutajärvi. Linkki PowerPoint esitykseen. Pirkkavedet_020222_materiaalit Kokouksessa päätettiin verkoston uudeksi nimeksi siis Pirkkavedet! Seuraava kokous on 20.4., ja tästä tiedotetaan jälleen sekä verkkosivuilla että mediassa ja suoraan sähköpostitse. Myös keväämmällä pidettävästä kunnostusten rahoitus -aiheisesta koulutuksesta tiedotetaan erikseen.

Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto perustettiin 15.12.2021

Vesienhoitoverkoston tavoitteena on toteuttaa Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja parantaa eteläisen alueen vesien tilaa. Verkosto ideoi ja etsii uusia vesistökunnostuskohteita ja tähtää käytännön toimiin. Verkoston toimintaa ohjaavat myös Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio2050-tavoitteet. Verkosto tuo yhteen eri alojen osaajia ja kunnostuksista kiinnostuneita ihmisiä. Se auttaa tiedonkeruussa, yhteistyötahojen löytämisessä sekä tarjoaa tukea pulmien ratkaisuun. Vesistökunnostusten parissa on tehty paljon tutkimusta ja hanketyötä toimivien ja […]

Nuutajärven luokitus parantunut

Nuutajärven ekolologinen kokonaisluokitus on parantunut huonosta välttävään Pirkanmaan uudessa ehdotuksessa Pirkanmaan toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027. Luokan nousu johtuu lähinnä perusteiden laajentumisesta koskemaan myös vesikasvillisuutta. Kemiallis-fysikaalisissa ominaisuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Nuutajärvessä on mitattu erikoisesti kesinä 2014 ja 2018 verrattain korkeita fosforipitoisuuksia. Rutajärvi luokiteltiin hyväksi, Kortejärvi tyydyttäväksi, Nuutajärvi välttäväksi, Nuutajoki ja Kolkanjoki huonoiksi. Valajärvi luokiteltiin erinomaiseksi […]

Kortejärven mittausasema ei toimi

Kortejärven vedenkorkeuden mittausasema ei ole toiminut lauantaista 2.10.2021 lähtien. Pirkanmaan ELY-keskus pyrkii korjaamaan tilanteen. Automattiaseman vieressä on vedenkorkeuden lukema-asteikko, mistä voi lukea veven korkeuden.

Uusi ilmastollinen vertailukausi 1991–2020 käyttöön

Ilmatieteen laitos ottaa käyttöön uuden ilmastollisen vertailukauden lokakuun alussa. Ilmastollisella vertailukaudella tarkoitetaan 30 vuoden jaksoa, josta lasketuilla tilastoilla kuvataan muun muassa sään keskiarvoja ja vaihteluvälejä lähimenneisyydessä. Vuosien 1991–2020 säähavainnoista on laskettu tilastoja, joiden avulla nykyinen sää voidaan laittaa historialliseen kontekstiin eli muun muassa verrata, oliko mennyt kuukausi tavanomaista kylmempi vai lämpimämpi. Lisäksi tilastoja voidaan käyttää […]

Kortejärven vesimittarin korkeuteen korjaus

ELY-keskus on tehnyt korjauksen Kortejärven vedenkorkeuden anturilukemaan. Lukemaan oli kertynyt virhettä vuodenvaihteen jälkeen, todennäköisesti anturin liikkumisen takia. Tästä johtuu, että vesistömallissa näyttää vedenkorkeus hyppäävän 7 senttiä alaspäin. 27.09.2021;15:30;99,360; 27.09.2021;15:15;99,360; 27.09.2021;15:00;99,360; 27.09.2021;14:45;99,360; 27.09.2021;14:30;99,360; 27.09.2021;14:15;99,360; 27.09.2021;14:00;99,360; 27.09.2021;13:45;99,360; 27.09.2021;13:30;99,430; 27.09.2021;13:15;99,430; 27.09.2021;13:00;99,430; 27.09.2021;12:45;99,430; 27.09.2021;12:30;99,430; 27.09.2021;12:15;99,430; 27.09.2021;12:00;99,430; Vesimittarin nettiosoite