>

Toimintakertomukset ja pöytäkirjat

Toimintakertomukset ja pöytäkirjat

Yhdistyksen toimialueena on Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven vesistöalueet laskujokineen. Sen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea vesistönsuojelua ja vaalia maisemallisia arvoja.

Yhdistys pyrkii kokoamaan vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn toimintaan vesistöalueen tilan parantamiseksi ja puhtaana säilyttämiseksi sekä hyöty- että virkistyskäytön kannalta.

Yhdistys ei halua edustaa mitään yksittäistä intressipiiriä, vaan toimii vesistöalueiden tilasta huolestuneiden paikkakuntalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten yhteistyöelimenä. Toimintaan halutaan mukaan niin paikkakuntalaiset kuin kesäasukkaatkin.