Vesistön tilasta lyhyesti


Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven muodostaman vesistön suhteen on vuosikymmenien aikana (alkaen v. 1947) tehty lukuisia päätöksiä toimenpiteineen. Ranta-asumisen lisääntyminen ja maanviljelyn tegnologian muuttuminen ovat seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet ja edelleenkin vaikuttavat järvien hyöty- ja virkistyskäyttöön.

Merkittävästi vesistön tämänhetkiseen tilaan ovat vaikuttaneet:

  • Vesistötoimikunnan vuonna 1947 antama päätös myöntää perustetulle perkausyhtiölle lupa laskea ko. järvien vedenpintaa 35-50 cm.
  • Honkolan kartanon Nokoorin voimalaitos, joka oli toiminnassa 1920-1970 luvuilla. Järvien vedenkorkeuden säänöstely tapahtuu edelleen Nokoorin padolla. Veden korkeuden säätely ei ole ollut ongelmatonta, josta osaksi runsaat veden korkeuden vaihtelut järvissä ovat johtuneet.
  • Järvien valuma-alueen haja- ja taajama-asutuksen jätevesirasitus.Voimakkaasti lisääntynyt vapaa-ajan ja myöskin vakinaisten asuntojen määrä rantatonteilla. Järvien valuma-alueella maa- ja metsätaloudesta aiheutuneita ravinnepäästöjä on huuhtoutunut järviin aiheuttaen rehevöitymistä ja leväkasvun lisääntymistä.