>

Yleistä

Hyvä ystävämme, tervetuloa juhlakokoukseen

Suojeluyhdistys viettää 20-vuotisjuhlaansa 11. kesäkuuta klo 14.00 alkaen Nuutajärven lasikylässä, Pruukin Bistron kokoussalissa. Juhlat pidetään nyt, vaikka varsinainen merkkipäivä olikin jo kaksi vuotta sitten johtuen koronaepidemian tuomasta viiveestä. Haluaisimme nähdä…

Hieno etu yhdistyksen jäsenille

Hieno etu uusille ja vanhoille yhdistyksen jäsenille. Saat Urjalan Sanomien digilehden kuukaudeksi maksutta käyttöösi. Vanha jäsen, lähetä nimesi, osoitteesi ja s-posti tiedot meille jasenposti@airanne.net Uusien jäsenten tiedot tulevat meille kun…

Patoluukut ovat uusittu

Toimivat Nokoorin padon luukut ovat tärkeitä vesisuojelussa, sillä niiden avulla säädellään virtausta padossa ja yritetään varmistaa keväisin mm riittävä kevätalennus Kortejärvessä.  Kortejärvi toimii välivarastona ja estää näin tulvia järviketjun yläpäässä.…

Veden virtauksen mittaus

Veden virtaus on yksi vesistön tilaa kuvaava tekijä. Se vaikuttaa mm. veden laatuun, happipitoisuuteen, lämpötilaan ja eliöstöön. Veden virtaus kertoo myös vesistön kyvystä vastustaa kuormitusta ja kuljettaa kiintoainesta. Veden virtauksen…

Tulvatorjuntaa

Runsaat sateet ja lumihankien sulamisvedet ovat nostattaneet Nuuta, -Ruta ja Kortejärven pintaa ja vettä on siinä määrin, että Suojeluyhdistys päätti sunnuntaina aamupäivällä avata Nokoorin padon luukut.Jo vuonna 2006 tehdyn jokiuomien kunnostussuunnitelman…

Kortejärven kalakannan selvitys

Kortejärven kalakanta on Elyn toimesta selvitetty koekalastuksella vuonna 2021 Klikkaa otsikon sinistä tekstiä, niin voit ladata tutkimuksen tulokset.