(Kuva: Toivo Miettinen)

Honkolanjoen luusuassa Halkivahantien sillalla Kortejärvestä irronneet kortteet patoavat jokea. Vesi pääsee vain vaivoin valumaan suman ohi. Toivottavasti kortteet saadaan joesta pois ennen kuin ne lähtevät liikkeelle ja juuttuvat Nokoorin patorakenteisiin.

30.4. Kortteet poistettu Honkolan kartanon toimesta ja vesi virtaa taas vapaasti!

Ruo´ot ja kortteet jäätyvät joka talvi. Kun jää kevättulvan myötä nousee ruo´ot katkeavat. Sulavesien mukana kuollut kasvisaines valuu alavirtaan ja aiheuttaa usein ongelmia Nokoorin padolla,