>

Ojavesien kemikalisointi

Ojavesien kemikalisointi

Nuutajärvi on Urjalan huonoimpia järviä veden laadun suhteen. Ranta-asukkaiden ja suojeluyhdistyksen aloitteesta saatiin v. 2012 käynnistettyä Nuutajärven valuma-alueella pelto-osissa lumen sulamisvesistä fosforin saostaminen ferrisulfaatilla (Ferix-3) 10 -11 saostusasemalla yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja MTT:n kanssa. Hanke oli 2-vuotinen ja sen kustansivat ELY-keskus ja MTT/Active Wetlands-hanke (EU). Pelto-ojissa sulamisvesissä oleva liukoinen fosfori on suoraa ravinnetta leväkasvustolle. Nuutajärvessä esiintyy leväkasvustoa lähes vuosittain. Toimenpiteellä on saatu kyseisissä pelto-ojissa liukoisen fosforin poistotehoksi v. 2013 keskimäärin 77 %.

Suojeluyhdistys jatkoi fosforin saostamista vielä kolmen vuoden ajan (2014 – 2016). ELY-keskus kustantaa puolet kemikaali-kustannuksista ja toisen puolen kustantavat ranta-asukkaat (Ferix-kummit) ja suojeluyhdistys.

Saostamisajankohdat vaihtelivat erivuosina merkittävästi johtuen sääolosuhteista. Esimerkiksi 2014 ja 2015 lumen sulaminen alkoi jo helmikuussa. Tällöin saostamista haittasivat merkittävästi yöpakkaset, jolloin saostaminen keskeytyi saostussukkien ”holvaannuttua” niin, että sukan pintaan muodostui vettä läpäisemätön ”kittikerros”. Tällöin sukat piti nostaa pois paikaltaan ja pestä. Tämä edellytti, että kemikaalisäiliö piti tyhjentää, mikä oli hyvin työlästä ja aikaa vievää. Näitä pesuja piti tehdä useita kertoja vielä huhtikuunkin aikana vuosina 2015 ja 2016.

Ojavesien liukoisen fosforin saostaminen Ferix-3 kemikaalilla onnistuu ideaalisissa sääolosuhteissa hyvin, mutta käytännössä kevättalviset sääolosuhteet ovat muuttuneet niin, että lumien sulaminen saattaa alkaa jo helmikuussa, jolloin yöpakkaset ovat normaaleja.  Aikaiset lämpöaallot sulattavat lumia useaan otteeseen kevään aikana, jolloin virtaamat jäävän vähäisiksi ja pitkittyvät koko kevään ajaksi. Tästä seuraa, että saostus-menetelmä pitäisi olla ympärivuotista ja kestää pakkasjaksoja. Kevään 2016 virtaamat alkoivat ojissa jään alla. Kolmen viimevuoden aikana käsiteltyjen vesien määrä jäi olemattoman vähäisiksi, joten sillä ei ollut odotettavissakaan vaikutusta järviveteen. Vuosina 2012-2013 saostamiseen käytetty kemikaalimäärä oli kaksinkertainen, ei silläkään ollut vaikutusta järviveteen vesinäytteiden tuloksiin verrattuna.

Ojavesien saostustoimenpiteillä ei ole myöskään vahaittu tapahtuneen mitään kielteisiä vaikutukasia ympäristön suhteen. Ranta-asukkaat ovat uskollisesti luottaneet yhdistyksen kunnostustoimenpiteisiin järven hyväksi ja ovat tukeneet yhdistystä ”Ferix-kummien” ominaisuudessa. Laitteisto purettiin kesällä 2016.

Loppuraportti

Lähde: MTT/ Ferix-3 –saostuskokeet Nuutajärven valuma-alueella 2012 ja 2013, Aaro Närvänen ja Risto Uusitalo