Perustietoa vesistöstä


Nuuta-, Ruta- ja Kortejärvi muodostavat etelästä pohjoiseen virtaavan vesireitin. Tämä vesireitti kerää suurimman osan Urjalan alueen vesistä. Nuutajärveen laskevat Matkajärven-Vähäjärven-Kivijärven reitti sekä Mustajärvi ja Valajärvi. Nuutajärvi laskee Nuutajokea pitkin Rutajärveen. Rutajärveen laskevat Kokonjärven vedet Vanhanjärven kautta Kolkanjokea pitkin. Rutajärvestä vedet laskevat edelleen Urjalankylän jokea Kortejärveen, mistä vedet purkautuvat Honkolanjokea Nokoorinkosken kautta Tarpianjokeen ja Jalantijärveen ja edelleen Vanajaveden reittiin.

Vesistön valuma-alue on noin 300 km2. Keskusjärven (Rutajärven) vedenpinnan karttakorkeus on 99,45 m. Nuutajärven pinta-ala on noin 2 km2 ja keskisyvyys 1,1 m, Rutajärven pinta-ala on noin 11 km2 ja keskisyvyys 8,3 m, Kortejärven pinta-ala on noin 3 km2 ja keskisyvyys 0,8 m. Kortejärvi kuuluu Natura 2000 ohjelmaan lintuvesidirektiivin mukaisena alueena.

Ko. järviketjua on laskettu useassa vaiheessa. Nykyiset vedenjuoksutukset ja korkeudet perustuvat vuoden 1943 laskusuunnitelmaan ja 1983 annettuihin selventäviin määräyksiin. Vedenkorkeutta säädellään Kortejärven alapuolella Nokoorin padolla. Säännöstelymääräyksissä määritellään kevätalennuksen taso, vedenpinnan yläraja sekä minimijuoksutus. Normaalitilanteessa järvien korkeuserot ovat vain muutamia senttejä ja tulvatilanteessa ero lähentelee metriä.

Nuutajärvi

Nuutajärven Hiidenkalliolla on yhdistystäkin pidempi historia.

Nuutajärvi on pitkänomainen, matalahko järvi, jolla on laaja valuma-alue. Kuva: Toivo Miettinen.

 • Pinta-ala: 1,91 km2
 • Rantaviivaa: 10,8 km
 • Korkeus meren pinnasta: 99,8 m
 • Keskisyvyys: 1,8 m
 • Suurin syvyys: 2,3 m
 • Saaria: ei
 • Rannat ja pohja: Rannat ovat savea osin kiviset ja pohja on mutainen.
 • Veden laatu: Ruskeavetinen, hapen vajausta, rehevä, sinileväkukintoja, pH normaali ajoittain emäksinen. Veden laadun yleisluokka on huono, hygieeninen laatu hyvä.
 • Asutusta rannoilla: Jonkin verran kiinteää asutusta. Vapaa-ajan asutusta on vielä melko vähän, joskin määrä kasvaa koko ajan.
 • Nuutajärvi, Järviwiki
 • Nuutajärvi, Wikipedia

Rutajärvi

DSCN1154

Rutajärvelle ovat tyypillisiä kalliorannat, saaret ja luodot. Kuva: Jouko Kokko.

 • Pinta-ala: 10,5 km2
 • Rantaviivaa: 34,9 km
 • Korkeus meren pinnasta: 99,6 m
 • Keskisyvyys: 8,2 m
 • Saaria: 4 kookasta ja useita pieniä
 • Rannat ja pohja: Kallioiset, osittain moreenia ja paikoin savea.
 • Veden laatu: Ruskean sävyinen, happivajausta, ravinteikas, pH normaali satunnaisesti leväesiintymiä. Veden laadun yleisluokka on hyvä
 • Asutusta rannoilla: Vapaa-ajan sekä vakinaista asutusta on runsaasti
 • Rutajärvi, Järviwiki
 • Rutajärvi, Wikipedia

Kortejärvi

Kortejärvi on yksi Etelä-Suomen rikkaimmista lintujärvistä.

Kortejärvi on yksi Etelä-Suomen rikkaimmista lintujärvistä. Kuva: Olli Heikkilä.

 • Pinta-ala: 3,28 km2
 • Rantaviivaa: 9,4 km
 • Korkeus meren pinnasta: 99,5 m
 • Keskisyvyys: 1 m
 • Saaria: ei
 • Rannat ja pohja: Järvi on rannoiltaan ja eteläpäästä lähes umpeen kasvanut.
 • Veden laatu: Ruskeahko vesi, ravinteikas, pH normaali, jopa emäksinen. Veden laadun yleisluokka on tyydyttävä, hygieeninen tila hyvä.
 • Asutusta rannoilla: Muutamia vapaa-ajan asuntoja, pysyvää asutusta sekä maa- ja metsätaloutta.
 • Kortejärvi, Järviwiki
 • Kortejärvi, Wikipedia