Nuutajärven ekolologinen kokonaisluokitus on parantunut huonosta välttävään Pirkanmaan uudessa ehdotuksessa Pirkanmaan toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027. Luokan nousu johtuu lähinnä perusteiden laajentumisesta koskemaan myös vesikasvillisuutta. Kemiallis-fysikaalisissa ominaisuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Nuutajärvessä on mitattu erikoisesti kesinä 2014 ja 2018 verrattain korkeita fosforipitoisuuksia.

Rutajärvi luokiteltiin hyväksi, Kortejärvi tyydyttäväksi, Nuutajärvi välttäväksi, Nuutajoki ja Kolkanjoki huonoiksi. Valajärvi luokiteltiin erinomaiseksi ja Kokonjärvi edelleen huonoksi. Nuutajärven ennakoitiin saavuttavan hyvän tilan vuoteen 2027 mennessä. Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven vesistöt on mainittu suunnitelmassa myös kohdassa säännöstelykäytäntöjen muuttaminen.

Pirkanmaan vesistöjä huonontaa erityisesti peltoviljelyn aiheuttama kuormitus.

Ehdotus Pirkanmaan toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027 (195 sivua ilman liitteitä)