Suojeluyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui vuosikokouksessa. Uusi puheenjohtaja on Jorma Ikävalko. Jorma on ennestään hallituksen jäsen ja mm. Nuutajärvi -tiimin jäsen ja vastannut jäsenrekisterin uudistamisestä. Hän on Nuutajärven kesämökkiläisiä.

Väistyvä puheenjohtaja Jouko Kokko jatkaa hallituksen jäsenenä. Hän hoitaa myös edelleen hankkeita, mitkä ovat olleet hänen vastuullaan yhdistyksessä. Joukon mielestä on hyvä, että hallituksen jäsenistössä on vaihtuvuutta.

Vuosikokous keskusteli mm. Urjalankylänjoen heikosta vetokyvystä ja kesken olevasta järvien juoksutuksen mahdollisesta muuttamisesta. Vähäleväinen kesä keräsi kiitosta.