>

Yleistä

Vaasan Hallinto-oikeus hylkäsi Kuisman valituksen

Hallinto-oikeus on tänään 8.2.2022 antanut ratkaisun nro 22/0010/1 Nokorin[1]kosken padon juoksutusten hoitoa ja padon kunnossapitoa koskevassa asiassa (dnro 00885/18/5201). Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Ismo Kuisma on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 13.12.2016…

Nuutajärven kunnostushankkeet

Toivo Miettinen suojeluyhdistyksestämme piti Eteläisen Pirkanmaan etäkokouksessa 2.2.2022 esitelmän yhdistyksemme vaiheista ja hankkeista erityisenä kohteena Nuutajärvi. Linkki PowerPoint esitykseen. Pirkkavedet_020222_materiaalit Kokouksessa päätettiin verkoston uudeksi nimeksi siis Pirkkavedet! Seuraava kokous on…

Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto perustettiin 15.12.2021

Vesienhoitoverkoston tavoitteena on toteuttaa Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja parantaa eteläisen alueen vesien tilaa. Verkosto ideoi ja etsii uusia vesistökunnostuskohteita ja tähtää käytännön toimiin. Verkoston toimintaa ohjaavat myös Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio2050-tavoitteet. Verkosto tuo…

Nuutajärven luokitus parantunut

Nuutajärven ekolologinen kokonaisluokitus on parantunut huonosta välttävään Pirkanmaan uudessa ehdotuksessa Pirkanmaan toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027. Luokan nousu johtuu lähinnä perusteiden laajentumisesta koskemaan myös vesikasvillisuutta. Kemiallis-fysikaalisissa ominaisuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.…

Kortejärven mittausasema toimii taas

Pirkanmaan ELY-keskus on korjauttanut Kortejärven automaattisen mittausaseman. Mittausaseman verkko-osoite

Kortejärven mittausasema ei toimi

Kortejärven vedenkorkeuden mittausasema ei ole toiminut lauantaista 2.10.2021 lähtien. Pirkanmaan ELY-keskus pyrkii korjaamaan tilanteen. Automattiaseman vieressä on vedenkorkeuden lukema-asteikko, mistä voi lukea veven korkeuden.