Yhteistyössä on voimaa

Suojeluyhdistyksen edustajat Toivo Miettinen ja Jorma Ikävalko osallistuivat Pirkkavesien kokoukseen tiistaina 30.8. Kokouspaikkana oli Vanha Pappila Lempäälässä. Puitteet olivat siis kunnossa. Asialistalla oli verkostoitumisen lisäksi vesien vieraslajit sekä hankeideoiden jalostus tulevaa rahoitushakua varten. Vilkaisemme myös verkoston toimintasuunnitelmaa.
Pirkkavesien tavoitteena on toteuttaa Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja parantaa eteläisen Pirkanmaan vesien tilaa. Verkoston toimintaa ohjaavat myös Kokemäen joen vesistöalueen Vesivisio2050-tavoitteet. Verkostoon ovat tervetulleita mukaan kaikki – niin yksityiset ihmiset kuin erilaiset yhdistykset, järjestöt ja kunnatkin. Pirkanmaan ELY-keskus toimii verkoston koollekutsujana ja koordinoi sen toimintaa. Toiminta on aina vapaaehtoista ja maksutonta!