Maaliskuun loppuun 2024 päättynyt 12 kuukauden jakso oli mittaushistorian kuumin vuosi, kertoo ilmastonmuutosta tarkkaileva EU:n Copernicus-palvelu. Maaliskuu oli 1,68 celsiusastetta lämpimämpi verrattuna esiteolliseen aikaan eli vuosiin 1850–1900. Tilanne on erittäin hälyttävä myös merellä. Maaliskuussa mitattiin uusi ennätys myös valtamerten pintalämpötiloissa. Edellinen ennätys syntyi helmikuussa 2024. Valtameret ovat varastoineet 90 prosenttia ylimääräisestä lämmöstä, joka on syntynyt kasvaneiden hiilidioksidipäästöjen myötä. Lämpimämpi merivesi merkitsee, että ilmastoon voi varastoitua entistä enemmän vettä. Se kasvattaa sään ääri-ilmiöiden todennäköisyyttä ja tuo mukanaan lisää rankkasateita ja myrskytuulia.