Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry on tehnyt aloitteen Rutajärven nimen palauttamiseksi nimeksi Airanne.

Tämä asia on ollut esillä ennenkin. Kunnanvaltuutettu Asko Tapioharju sekä 15 muuta valtuutettua on 21.6.1999 tehnyt seuraavan
valtuustoaloitteen: “Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rutajärven nimi muutettaisiin takaisin nimeksi Airanne. Mielestämme
alkuperäinen Airanne kuvastaa paremmin tätä upeaa järveä.” Kunnanhallitus pyysi asiasta kuntalaisten mielipiteitä Urjalan
Sanomissa 25.11.1999 olleella kuulutuksella. Kirjallisia mielipiteitä tuli viisi, joista kahdessa oli kielteinen suhtautuminen ja kolmessa
myönteinen. KUNNANHALLITUS PÄÄTTI KOKOUKSESSAAN 17.1.2000 § 11 ESITTÄÄ silloiselle Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimistolle RUTAJÄRVEN NIMEN MUUTTAMISTA AIRANTEEKSI. Hakemus lähti kunnasta
maanmittaustoimistoon Tampereelle 24.1.2000 sisältäen saapuneet mielipiteet ja kunnanhallituksen päätöksen.

Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto oli pyytänyt asiasta lausunnon silloiselta Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselta (nyk.
Kotimaisten kielten keskus). Sieltä saamansa lausunnon perusteella maanmittaustoimisto EI MUUTTANUT Rutajärven nimeä Airanteeksi.
Maanmittauslaitos ilmoittaa, että Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen lausunto ja sen perustelut ovat sellaiset, että ratkaisu vastaa täysin
myös maanmittauslaitoksen omia, luonnonpaikkojen perinnäisiin nimiin sovellettavia periaatteita.

Kunnanhallitus ei ryhdy toimenpiteisiin aloitteen johdosta.