Korte- ja Nuutajärvestä niitettiin kolmena vuonna, 2010 – 2012 peräkkäin vesikasvillisuutta Urjalassa. Hankkeesta vastasi Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry yhdessä Urjalankylän osakaskunnan kanssa. Niitto ja läjitys tilattiin siihen erikoistuneelta urakoitsijalta. Järvien rehevöitymisen vuoksi lisääntynyttä vesikasvillisuutta joudutaan usein niittämään tai muulla tavoin poistamaan vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksien ja maisema-arvojen parantamiseksi sekä kun liika vesikasvillisuus haittaa veneilyä uintia ja kalastusta. Tiheimpiä kasvustoja poistamalla voidaan myös parantaa veden virtausta sekä kohentaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita.

Kortejärvi on natura- ja luonnonsuojelualuetta. Järvi on kolmen järven läpivirtausjärvi, joten veden luonnolliset virtaama-alueet tulee voida pitää avoimina. Järvestä niitettiin n.1 km x 100m käsittävä alue. Kasvillisuus on pääosin järvikortetta, järviruokoa, järvi-kaislaa, upokaskasvia, ym. Järven keskisyvyys on alle metri. Niitto haluttiin tehdä mahdollisimman syvältä.

Nuutajärven länsipää oli lähes umpeen kasvanut. Tarkoituksena on pitää entinen avovesialue edelleenkin avoimena. Niittoaluetta laajennettiin ja niittoalue käsitti 2011 ja 2012 kahden (2) hehtaarin alueen. Alueelle on jo muodostunut saareke ojavesien mukanaan tuomista kiintoaineista ja kuolleesta kasvi-massasta. Vesikasvit ovat pääasiassa järviruokoa, järvikaislaa sekä leveää osmankäämiä. ELY-keskuksesta on tarkistettu, että alueella ei ole merkittäviä luontokohteita, jotka vaikuttaisivat vesikasvillisuuden niittoon.

Hanke sai Pirkan Helmen kautta EU:n maaseudun kehittämisrahaa.  ja kuntarahaa. Tukeen sisältyy valtion+EU:n osuuden lisäksi kuntarahaa.

Loppuraportti niitosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *