Valuma-alueilta tarkkailuluokalle

Järviä ympäröiviä maa- alueita kutsutaan valuma alueeksi. Ne muodostuvat pelto- ja metsäalueista sekä haja-asutuksesta. Nykyiseksi vesiensuojelun toimintatavaksi on tullut juuri valuma- aluelähtöinen toimintamalli. Väite siitä, että paras vesistöjen suojelutyö tapahtuu maalla pitää paikkansa.  Nuutajärven kestokyky on huono ja se onkin nimetty Pirkanmaan vesienhoidon TPO:ssa alueen yhdeksi heikoimmista järviksi ja sille on esitetty kunnostustoimenpiteitä vesienhoidon toimenpideohjelmassa […]