Mustaojan kunnostus käynnistyi

Mustaojan ojitusyhteisö käynnisti yhdessä Suojeluyhdistyksen kanssa Mustajoen uomakunnostushankkeen ja siihen liittyvän kosteikon suunnittelun 2021. Suojeluyhdistys osallistui hankkeen suunnittelun kustannuksiin merkittävästi. Suunnittelun Uomakunnostustoimenpiteiden tavoitteena on parantaa Mustaojan ojitusyhteisön pääuomanvaikutuspiirissä olevien peltojen peruskuivatustilaa ja luoda nykyistä paremmat edellytykset edistäville jatkoinvestoinneille. Suunnitelmissa oli rakentaa Uoman alajuoksulle kosteikko, jonka ensisijaisena tavoitteena on vähentää järveen päätyvää ulkoista kuormitusta kiintoainetta ja […]