Kalastus


Nuutajärvi

Nuutajärven vesialueella toimii kolme osakaskuntaa:
– Menosten puoleinen osa: Menosten osakaskunta/pyydysmerkkien myynti Pajalahden kioskissa/uudet pyydysmerkit huhti-/toukokuun vaihteesta alkaen
– Nuutajärven keskiosa: Kinolankylän osakaskunta ja
– Nuutajärven länsipää ja osa Rutajärven Ratalahtea: Nuutajärvenkylän osakaskunta/yhteisten

pyydysmerkkien myynti kalastustarvikeliike VALAJÄRVEN KARTANO Tampereentie 2, (Vanha Mari), Laukeela. Liike on avoinna TI-PE 10 –18 ja LA 10-15 ja Kalaniemen Grilli-kahviossa. Uudet pyydysmerkit ovat voimassa huhti-/toukokuun vaihteesta alkaen.

Nuutajärven koekalastusraportti vuodelta 2014. ProAgria.

Rutajärvi

KALASTUSSÄÄNNÖT URJALANKYLÄN OSAKASKUNNAN VESIALUEILLE 2021

 Ohjeet koskevat Urjalankylän osakaskunnan vesialueita sekä Rutajärvellä Kankaanpään, Urjalan yhteismetsän ja Velkalan osakaskuntien vesialueita. Parisaarten alue Rutajärvessä on nyt osa osakaskunnan aluetta (kartta).

 Luvat ja kalastussäännöt

Valtion kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18- 64vuotiaat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa tai pilkintää. Pyydyskalastukseen, kuten verkko- ja katiskapyyntiin, kalastukseen useammalla vavalla ja ravustukseen tarvitaan aina osakaskunnan lupa.

Kalastusmerkit ovat ruokakuntakohtaisia ja niitä saavat käyttää kaikki samassa taloudessa vakituisesti asuvat, sekä heidän satunnaiset vieraansa. Kalastusmerkkejä saa muuten luovuttaa vain osakas toisen kalastajan käyttöön ja senkin ilmoittamalla siitä hoitokunnalle. (Osakaskunnan yhteyshenkilö on Jukka Mattsson 040-7376486)

Jos kaksi merkkien ostajaa pitää yhteisiä verkkoja, on molempien siis osallistuttava aktiivisesti kalastukseen.

Jokaiseen pyydykseen on merkittävä luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot joko vedenkestävällä tussilla merkkeihin tai erillisellä tiedotteella. Kalamerkit ovat voimassa seuraavaan kevääseen (vuosikokous määrittää huhtikuun päivän).

Kalastettaessa tulee olla mukana kuitti suoritetusta kalastonhoitomaksusta ja tarvittavasta osakaskunnalta ostetusta kalastusoikeudesta. Osakaskunta ja viranomaiset valvovat aktiivisesti sääntöjen ja ohjeiden noudattamista.

Verkkokalastus:

Suurin sallittu verkkokorkeus on 3,0 m. 30 metrin pituinen verkko vaatii 3 kalastusmerkkiä (60m = 6 merkkiä).

Rutajärvessä ja Vehkajärvessä on verkon pienin sallittu solmuväli 50mm. Vehkajärvessä sallitaan kuhan rauhoitusaikana lahnan verkkokalastus rantaviivan tuntumassa.

Kuulammilla saa kalastaa enintään yhdellä verkolla/ruokakunta. Solmuvälin tulee olla vähintään 40 mm.

Valajärvessä on verkkojen solmuvälin oltava vähintään 40 mm.

Verkot on avovedessä ehdottomasti merkittävä uuden kalastuslain mukaisesti. Molempiin päihin 1,2 m vedenpinnasta ulottuvat heijastimella varustetut lippusalot. Talviverkkojen merkkaus tulee tehdä vastaavasti 1,2 metrin saloilla heijastimineen.

Katiska- ja rysäkalastus:

Katiska ja rysä vaativat yhden kalastusmerkin, mikä on oltava pinnalta tarkastettavissa. Merkkaus kalastuslain mukaan.

Ravustus:

Ravustuskausi alkaa 21.7.2021 kello 12.00 ja päättyy 31.10.2021.

Yhdellä kalastusmerkillä saa asettaa enintään kolme mertaa.

Saman merkin pyydykset on sidottava jataan tai niiden on muodostettava selkeästi tunnistettava ryhmä.


Vapakalastuslupa:

Uusi kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla.

Vetouistelu:

Vetouistelulupa on henkilökohtainen. Sitä myydään viikko- tai vuosikohtaisena (15 ja 30€).

Vetouisteluluvalla ei ole vaparajoitusta.

Kuusi kalastusmerkkiä lunastanut saa vetouistella enintään 3 vavalla.

Kahdellatoista kalamerkillä on oikeus kuuteen uisteluvapaan.

Rajoitukset ja rauhoitukset

Rutajärvessä ja Vehkajärvessä on kalastus kielletty 17.5. -17.6.2021 lukuun ottamatta onkimista, pilkkimistä, heittokalastusta. (Poikkeutena Vehkajärven lahnan pyynti). Rantakatiskat sallitaan rauhoitusaikana vain rannan välittömään läheisyyteen.

Hoitokunta kuitenkin vetoaa, ettei kuhien kutualueilla harrasteta rauhoitusaikana heittokalastusta tai pilkkimistä.  Mikäli kutualueilla harrastetaan koirasten ”ryöstökalastusta”, tullaan jatkossa harkitsemaan kutualueiden rauhoitusta näiltäkin osin.

 

Määräykset, ohjeet ja suositukset

  • Pyydykset tulee laskea niin, ettei aiheuteta kohtuutonta häiriötä ranta-asukkaille.
  • Pyydykset eivät saa oleellisesti haitata muita vesillä liikkuvia.
  • Pyydykset tulee merkitä asianmukaisilla ja riittävän hyvin näkyvillä merkeillä.
  • Kalastajien tulee tuoda myös vähempiarvoinen saalis rannalle ja hävittää se asianmukaisesti.

Pyyysmerkkien myynti vuonna 2020 kalastustarvikeliike VALAJÄRVEN KARTANO Tampereentie 2, (Vanha Mari), Laukeela. Liike on avoinna TI-PE 10 –18 ja LA 10-15. ja Urjalan Taikayö Camping Kajaniementie 79) sekä Heikki Kaitanen.

Merkkien voimassaoloaika päätetään keväällä vuosikokouksessa, mutta periaate on että keväällä kun verkkokalastus alkaa, pitää olla uudet merkit ja niillä saa kalastaa seuraavan talvikauden.Lupien myyjistä tiedotetaan myöhemmin.

Rutajärven verkkokoekalastusraportti 2017. Hämeen kalatalouskeskus.

Kortejärvi

Kortejärven eteläsosa kuuluu Urjalankylän osakaskuntaan (kartta) ja sen alueella noudatetaan osakaskunnan sääntöjä.