Toimivat Nokoorin padon luukut ovat tärkeitä vesisuojelussa, sillä niiden avulla säädellään virtausta padossa ja yritetään varmistaa keväisin mm riittävä kevätalennus Kortejärvessä.  Kortejärvi toimii välivarastona ja estää näin tulvia järviketjun yläpäässä. Luukkujen vaihdon suoritti Honkolan Kartanon työntekijät. Suuri kiitos Kartanolle tehdystä työstä. Luukut ja niiden nostotalja varmistaa nyt luukkujen säädön turvallisemmin ja paremmin. Patorakenteet sinällään ovat huonossa kunnossa ja ne eivät poista patorakenteiden kokonaisvaltaista uusimista tulevaisuudessa, saimme nyt lisää toteutusaikaa.
Patotyön koordinointia on Yhdistyksen puolelta koordinoinut ”Patologi” Risto.
Ristolla on monivuotinen kokemus padon hoidosta.

Uudet patoluukut ovat nyt asennettu.
blank
Osa padon runkorakenteista on ruosteen syövyttämää.