Suojeluyhdistys poisti Nuutajoen alkupäästä pajukkoa. Poistettu pajukko hyödynnetiin energiapuuna. Pensaikon poisto vähentää myös ravinteita kiertoa ja vaikuttaa näin välillisesti vedenlaatuun. Edellisen kerran pajukkoa poistettiin 2000 luvun alkupuolella, jolloin poistettiin Nuutajärven pohjoisrannalta n 200m² puuta.