Nuutajärven kummit toimivat osana Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistystä. Kummina oleminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Meitä kummeja yhdistää suuri huoli nimenomaan Nuutajärven puolesta. Nuutajärven kunnolla on ratkaiseva merkitys koko järviketjulle. Paljon on jo yhdessä tehty ja järven kunnon huononeminen on saatu pidettyä kurissa, mutta ei tervehtymään! Toimet eivät ole olleet riittäviä.

Suojeluyhdistys on käynnistänyt Nuutajärven kokonaisvaltaisen kunnostushankkeen. Sen sisältönä on kunnostustoimenpiteiden suunnittelu, kosteikkosuunnitelman loppuunsaattaminen, kosteikon rakentaminen sekä luontoselvityksen laatiminen. Kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa Nuutajärven vedenlaatua, kalakantaa, virkistyskäyttömahdollisuutta ja maisemallista arvoa. Nuutajärven vedenlaatu vaikuttaa myös sen alapuolella sijaitsevien järvien – erityisesti Rutajärven ja Kortejärven vedenlaatuun.

ELY-keskus ja Urjalan kunta ovat myöntäneet Nuutajärven kunnostushankkeeseen merkittävästi avustuksia. Tarvitsemme avustusehtojen mukaisesti myös siihen omarahoitusta. Tässä kohdassa Sinun taloudellista apuasi tarvitaan!
Tule mukaan järvikummeihin ja mahdollista hankkeen eteneminen.
Keräyksellä saadut varat ohjataan kokonaisuudessaan Nuutajärven kunnostukseen.

Valmiita vaihtoehtoja on kolme; Platinakummin tuen suuruus on 300€, Kultakummin tuen suuruus on 150€ ja Hopeakummiksi pääset 50€:n tuella. Keräystilin numero on FI06 4327 2220 0140 90 Someron SP Urjala, saajana Nuuta-Ruta-Kortejärven suojeluyhdistys. Viestikenttään maininta NJ kummimaksu ja valitsemasi maksuluokka, esim. platina

Jos lisäät kenttään myös sähköpostiosoitteesi, saat paluupostissa hienon diplomin.
Kummit arvostavat myös pienempiä tai suurempia lahjoituksia mitä yllä on mainittu!

Tervetuloa mukaan – apua tarvitaan, joten toimi heti!

Keräyslupa: RA/2019/473, 27.5.2019.