Nokoorin pato suljetaan siltatyön takia

Nokoorin pato suljetaan 1-2 päiväksi 26. – 29. välisenä aikana.

Syynä on Kampparin siltatyömaa. Nokoorinkosken alapuolella ollaan rakentamassa Kampparin siltaa, joten siltatyön mahdollistamiseksi juoksutus olisi keskeytettävä mahdollisesti kahden päivän ajaksi. Sillan rakentamista varten alueella on tehtävä massanvaihtoa, jota ei voida tehdä, jos virtausta ei saada pienemmäksi.

Toimenpiteellä on vesilain valvojan Pirkanmaan ELY-keskuksen lupa. Pirkanmaan ELY-keskus katsoo lausunnossaan, että lyhytaikainen padon sulkeminen on tarpeen sillan rakentamista varten eikä näin lyhyt sulku vielä aiheuta hallitsematonta vedennousua tämän seurauksena, joten Nokoorinkosken juoksutuksesta voidaan poiketa ja pato sulkea kahden vuorokauden ajaksi.

Urakoitsija on Hervannan kaivin Oy