Pellot tulvivat Myllynkulmalla Kokonjoessa. Nämäkin tulvavedet päätyvät Rutajärveen ja edelleen laskevat Nokoorin padon kautta alas (Kuva:Jouko Kokko).

Kevättulva on ennätyskorkeudessa lähes puoli metriä normaalia korkeammalla. Vielä maaliskuun lopulla tilanne näytti normaalilta, mutta sen jälkeen sankat lumisateet lisäsisät lumipeitteen vesiarvon melkein kaksinkertaiseksi. Myös sulaminen on käynnistynyt rajuna, edes yöpakkaset eivät ole hidastaneet sitä. Näyttää kuitenkin siltä, että vedenpinnan nousu olisi hidastumassa.

Vaikka lumi on sulanut aukeilta paikoilta, sitä on varjopaikoissa ja aurauspenkoissa vielä jäljellä. Sen jälkeen, kun sulaminen loppuu, kestää vielä ennen kuin pelloilla ja maastossa olevat tulvavedet ovat laskeneet vesistöön.

Jälleen kerran jokien huono vetokyky, erityisesti Nuutajoen, tulee selvästi esiin. Latvavesien soiden ja metsien ojitukset tekevät tulvahuipusta nopean ja terävän. Mikään ei pidättele ja hidasta vettä matkalla vesistöön.

Nyt on aika tarkastaa laiturien kiinnitys ja kunto, siirtää veneet kauemmaksi rantaviivasta ja yleensä kaikki irtain tavara.

Kortejärven automaattinen mittauspiste.