Kutsu vuosikokoukseen

Hyvä ystävämme, tervetuloa vuosikokoukseenSuojeluyhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään sunnuntaina yhdeksäs kesäkuuta klo 13.00 alkaen Kylä kahvilassa Urjalantie 24, käynti torin puolelta.KahvitarjoiluKäsittelemme vuosikokousasiat ja sääntöuudistus ehdotuksen.Käymme läpi myös eri kehityshankkeiden tilannekatsauksen.Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven Suojeluyhdistys ryHallitus Tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, sekä toimintasuunnitelma 2024 ovat nähtävilläkokouspaikalla, sekä yhdistyksen kotissivuilla www.airanne.net. Yhdistys on varannut tänäkin vuonna jäsenille myös mahtavan […]

Uutisia maailmalta

Maaliskuun loppuun 2024 päättynyt 12 kuukauden jakso oli mittaushistorian kuumin vuosi, kertoo ilmastonmuutosta tarkkaileva EU:n Copernicus-palvelu. Maaliskuu oli 1,68 celsiusastetta lämpimämpi verrattuna esiteolliseen aikaan eli vuosiin 1850–1900. Tilanne on erittäin hälyttävä myös merellä. Maaliskuussa mitattiin uusi ennätys myös valtamerten pintalämpötiloissa. Edellinen ennätys syntyi helmikuussa 2024. Valtameret ovat varastoineet 90 prosenttia ylimääräisestä lämmöstä, joka on syntynyt […]

Nuutajärven itäosan valuma-alueen kunnostussuunnitelma

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry tilasi Sitowise Oy:ltä 2023 kunnostussuunnitelman. Karkeasti ottaen ravinteet liikkuvat kahdessa muodossa liuenneena (vedessä) tai kiinteänä (maaperän tai kasvillisuuden hiukkasina). Ihanajoen korkeusero on kohtalainen ja tulviminen melko voimakasta, joten siinä liikkuu eroosion vuoksi paljon kiinteää ravinnetta (Fosfori/typpi). Tietyissä olosuhteissa sekin voi liueta tai ainakin on kasvien ja eliöiden käytettävissä. Ihanajoesta […]

Luontopäivä 26.8.2023

Suomen luonnon päivää juhlitaan joka vuosi elokuun viimeisenä lauantaina rennosti ja pilke silmäkulmassa. Suuntaa oleskelemaan ulkona ja liputa Suomen luonnolle. Kutsu kaverisi mukaan tai järjestä oma tapahtuma – tyyli on vapaa. Jaa luontojuhlasi tunnelmat somessa #suomenluonnonpäivä #liputanluonnolle

Mustaojan kunnostus käynnistyi

Mustaojan ojitusyhteisö käynnisti yhdessä Suojeluyhdistyksen kanssa Mustajoen uomakunnostushankkeen ja siihen liittyvän kosteikon suunnittelun 2021. Suojeluyhdistys osallistui hankkeen suunnittelun kustannuksiin merkittävästi. Suunnittelun Uomakunnostustoimenpiteiden tavoitteena on parantaa Mustaojan ojitusyhteisön pääuomanvaikutuspiirissä olevien peltojen peruskuivatustilaa ja luoda nykyistä paremmat edellytykset edistäville jatkoinvestoinneille. Suunnitelmissa oli rakentaa Uoman alajuoksulle kosteikko, jonka ensisijaisena tavoitteena on vähentää järveen päätyvää ulkoista kuormitusta kiintoainetta ja […]

Patoluukut ovat uusittu

Toimivat Nokoorin padon luukut ovat tärkeitä vesisuojelussa, sillä niiden avulla säädellään virtausta padossa ja yritetään varmistaa keväisin mm riittävä kevätalennus Kortejärvessä.  Kortejärvi toimii välivarastona ja estää näin tulvia järviketjun yläpäässä. Luukkujen vaihdon suoritti Honkolan Kartanon työntekijät. Suuri kiitos Kartanolle tehdystä työstä. Luukut ja niiden nostotalja varmistaa nyt luukkujen säädön turvallisemmin ja paremmin. Patorakenteet sinällään ovat […]

Laidunnusta aletaan palauttaa lintuvesikohteisiin Urjalassa sopivia alueita Korte-ja Uurtaanjärvellä

ELÄINTEN rantalaidunnuksesta haetaan Pirkanmaalla ratkaisua umpeen kasvaneiden rantaniittyjen palauttamiseksi kahlaajien ja muun linnuston elinympäristöksi. Lintuvesikohteiden rantalaidunnuksen mahdollisuuksia selvitettiin viime kesän ja syksyn aikana myös Urjalassa. Laidunnettavaksi sopivia kohteita on kunnassa kahdella ranta-alueella.Potentiaalisia laidunalueita löytyi Urjalasta Kortejärven ja Uurtaanjärven rannalta. Pyrkimyksensä on, että suunnitelman mukaisten laidunalueiden perustaminen aloitetaan tänä vuonna. Kohteet eivät ole vielä tässä vaiheessa […]

Muistokirjoitus

Insinööri Toivo Miettinen kuoli 9. marraskuuta 2022 Forssassa 82-vuotiaana. Hän oli syntynyt Urjalassa vapunpäivänä 1.5.1940. Miettisen siirryttyä eläkkeelle Nokia Oyj:n palveluksesta alkoi hänellä toinen ura kolmannen sektorin piirissä. Hän oli aloittanut järviensuojelutyön jo Pro Rutajärvi liikkeessä ollen sen perustajajäsenenä 1991 ja hän nousi merkittäväksi vaikuttajaksi liikkeen jatkajaksi 2001 perustetun Nuuta- Ruta- ja Kortejärven Suojeluyhdistyksen ry:n […]

Kevätttulva ennätyskorkeudessa

Kevättulva on ennätyskorkeudessa lähes puoli metriä normaalia korkeammalla. Vielä maaliskuun lopulla tilanne näytti normaalilta, mutta sen jälkeen sankat lumisateet lisäsisät lumipeitteen vesiarvon melkein kaksinkertaiseksi. Myös sulaminen on käynnistynyt rajuna, edes yöpakkaset eivät ole hidastaneet sitä. Näyttää kuitenkin siltä, että vedenpinnan nousu olisi hidastumassa. Vaikka lumi on sulanut aukeilta paikoilta, sitä on varjopaikoissa ja aurauspenkoissa vielä […]

Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto perustettiin 15.12.2021

Vesienhoitoverkoston tavoitteena on toteuttaa Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja parantaa eteläisen alueen vesien tilaa. Verkosto ideoi ja etsii uusia vesistökunnostuskohteita ja tähtää käytännön toimiin. Verkoston toimintaa ohjaavat myös Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio2050-tavoitteet. Verkosto tuo yhteen eri alojen osaajia ja kunnostuksista kiinnostuneita ihmisiä. Se auttaa tiedonkeruussa, yhteistyötahojen löytämisessä sekä tarjoaa tukea pulmien ratkaisuun. Vesistökunnostusten parissa on tehty paljon tutkimusta ja hanketyötä toimivien ja […]