Ajankohtaista


Kortejärven kalakannan selvitys

Kortejärven kalakanta on Elyn toimesta selvitetty koekalastuksella vuonna 2021

Klikkaa otsikon sinistä tekstiä, niin voit ladata tutkimuksen tulokset.

Joet kuivuvat ja järvialueiden luonto turmeltuu liian matalista vesimääristä

Vedenpinta on järvissämme nyt matala esim. Nuutajärvessä 16.62. Tämä on vieläkin korkeammalla mitä
Laskuyhtiön vaatimukset ovat!  Laskuyhtiön vaatimukset perustuvat vuoden 1947 tehtyyn päätökseen!

Länsi-Suomen vesioikeuden 1983 antamien selventävien määräysten mukaan ”Kortejärven vedenpinta lasketaan talvella huhtikuun 1. päivään mennessä korkeuteen 16,50 m ja pidetään siinä korkeudessa kevätsulamisen alkuun saakka. Tämän jälkeen vedenpinta pidetään padolla padotuskorkeudessa 16.98 m tai sitä alempana ja vettä juoksutetaan niin paljon, että vesiväylässä on uiton aikana uitolle riittävä vesimäärä ja että siinä muulloin juoksutetaan vuorokaudessa vähintään keskimäärin0,2 m3/s. Vedenpintaa ei Kortejärvessä lasketa alle korkeuden 16,85 seitsemänviikon kuluessa jäiden järvistä lähdettyä eikä kasvukauden aikana lainkaan korkeutta 16,60 alemmaksi”.

Vuosikymmenten kuluessa Nokoorinkosken mylly, saha ja viimeisenä toiminut sähkölaitos ovat hävinneet ja vesivoiman käyttö lakannut. Nykyisin vedenjohtamiseen tarkoitettu energiaväylä on tukittu ja irtouiton loputtua myös uittoruuhi on hävinnyt. Vanhoissa lupaehdoissa oleva juoksutusmääräys on kaavamainen ja tulvasuojelun kannalta monina keväinä tarpeeton mm. vähäisen lumen kertymän vuoksi.
 Kasvukauden alimmaksi korkeudeksi esitetty korkeus on järvien virkistyskäytön kannalta haasteellinen. Kortejärvessä ja Nuutajärvessä kevään ”pakkoalennus” sekä veden pitäminen padotuskorkeutta alempana Nokoorinkosken padolla lisäävät, varsinkin Kortejärven umpeenkasvuriskiä ja haittaavat kalataloutta ja virkistyskäyttö. Lue koko järvialueen tutkimus linkistä
https://drive.google.com/drive/folders/1kfqxhW79ppg-ox8NwbYHiqxfTGTwTvOu?usp=sharing

KHO epäsi Kuismalta valitusluvan

Korkein Hallinto-oikeus on antanut 31.8.2022 päätöksen, jossa se hylkää muutoksenhakijan Ismo Kuisman valitusluvan. Oikeus velvoitti myös hakijaa maksamaan kulut.
Siten hallinto-oikeuden antama päätös on lainvoimainen. Kiistan taustalla on Korte-, Ruta-, ja Nuutajärven laskuyhtiön toimitsijamiehen Ismo Kuisman käynnistämä oikeusprosessi. Hakemuksessaan Kuisma on vaatinut, että Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:tä kielletään patoamasta vettä Nokorinkoskessa. Aluehallintovirasto on jo aikaisemmin hylännyt Kuisman hakemuksen 20.6.2018

Prosessin taustalla on Kuisman vaatimus siitä, että Nokorin padolla annetaan veden virrata vapaasti. Yhdistyksen ja nyt myös oikeuden käsityksen mukaan vapaan virtauksen aiheuttama vahinko yläpuoliselle tekisi koko vesistölle vakavan ja pysyvän haitan. Kortejärvi on suojeltu lintujärvi ja padon kynnyskorkeuden pudotus on vain 16,18 m, eli vesi Kortejärvessä voisi vähävetisenä aikana laskea niin alas, että järvi melkein kuivuisi.

Yhteistyössä on voimaa

Suojeluyhdistyksen edustajat Toivo Miettinen ja Jorma Ikävalko osallistuivat Pirkkavesien kokoukseen tiistaina 30.8. Kokouspaikkana oli Vanha Pappila Lempäälässä. Puitteet olivat siis kunnossa. Asialistalla oli verkostoitumisen lisäksi vesien vieraslajit sekä hankeideoiden jalostus tulevaa rahoitushakua varten. Vilkaisemme myös verkoston toimintasuunnitelmaa.
Pirkkavesien tavoitteena on toteuttaa Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja parantaa eteläisen Pirkanmaan vesien tilaa. Verkoston toimintaa ohjaavat myös Kokemäen joen vesistöalueen Vesivisio2050-tavoitteet. Verkostoon ovat tervetulleita mukaan kaikki – niin yksityiset ihmiset kuin erilaiset yhdistykset, järjestöt ja kunnatkin. Pirkanmaan ELY-keskus toimii verkoston koollekutsujana ja koordinoi sen toimintaa. Toiminta on aina vapaaehtoista ja maksutonta!

Puheenjohtaja vaihtui

Suojeluyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui vuosikokouksessa. Uusi puheenjohtaja on Jorma Ikävalko. Jorma on ennestään hallituksen jäsen ja mm. Nuutajärvi -tiimin jäsen ja vastannut jäsenrekisterin uudistamisestä. Hän on Nuutajärven kesämökkiläisiä.

Väistyvä puheenjohtaja Jouko Kokko jatkaa hallituksen jäsenenä. Hän hoitaa myös edelleen hankkeita, mitkä ovat olleet hänen vastuullaan yhdistyksessä. Joukon mielestä on hyvä, että hallituksen jäsenistössä on vaihtuvuutta.

Vuosikokous keskusteli mm. Urjalankylänjoen heikosta vetokyvystä ja kesken olevasta järvien juoksutuksen mahdollisesta muuttamisesta. Vähäleväinen kesä keräsi kiitosta.

Rutajärvi edelleen levätön

Rutajärvi on edelleen levätön. Kesäkuun lopussa oli hetken haamumaista levää, minkä tuuli hajotti. Nuutajärvessä on ollut muutaman kerran levää, minkä myös tuuli on hajottanut. Nuutajoessa sen sijaan on jo levää.

Vuosikokous 2022 24.7. klo 13

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan

VUOSIKOKOUKSEEN

su 24.7.2022 klo 13.00
Urjalankylän vanhassa koulussa (Koulumaa)
Kantalantie 19.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Hallitus                                         Kahvitarjoilu

www.airanne.net                fb/airanne.net

Ilmoittaudu mukaan etukäteen kokoukseen tästä linkistä (vie toiselle sivustolle), niin osamme valita oikeankokoisen kahvipannun ja tehdä isomman taikinan pullille!

Kortepato tukki Honkolanjoen

(Kuva: Toivo Miettinen)

Honkolanjoen luusuassa Halkivahantien sillalla Kortejärvestä irronneet kortteet patoavat jokea. Vesi pääsee vain vaivoin valumaan suman ohi. Toivottavasti kortteet saadaan joesta pois ennen kuin ne lähtevät liikkeelle ja juuttuvat Nokoorin patorakenteisiin.

30.4. Kortteet poistettu Honkolan kartanon toimesta ja vesi virtaa taas vapaasti!

Ruo´ot ja kortteet jäätyvät joka talvi. Kun jää kevättulvan myötä nousee ruo´ot katkeavat. Sulavesien mukana kuollut kasvisaines valuu alavirtaan ja aiheuttaa usein ongelmia Nokoorin padolla,