Nuutajärven itäosan valuma-alueen kunnostussuunnitelma

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry tilasi Sitowise Oy:ltä 2023 kunnostussuunnitelman. Karkeasti ottaen ravinteet liikkuvat kahdessa muodossa liuenneena (vedessä) tai kiinteänä (maaperän tai kasvillisuuden hiukkasina). Ihanajoen korkeusero on kohtalainen ja tulviminen melko voimakasta, joten siinä liikkuu eroosion vuoksi paljon kiinteää ravinnetta (Fosfori/typpi). Tietyissä olosuhteissa sekin voi liueta tai ainakin on kasvien ja eliöiden käytettävissä. Ihanajoesta […]

Puheenjohtaja vaihtui

Suojeluyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui vuosikokouksessa. Uusi puheenjohtaja on Jorma Ikävalko. Jorma on ennestään hallituksen jäsen ja mm. Nuutajärvi -tiimin jäsen ja vastannut jäsenrekisterin uudistamisestä. Hän on Nuutajärven kesämökkiläisiä. Väistyvä puheenjohtaja Jouko Kokko jatkaa hallituksen jäsenenä. Hän hoitaa myös edelleen hankkeita, mitkä ovat olleet hänen vastuullaan yhdistyksessä. Joukon mielestä on hyvä, että hallituksen jäsenistössä on vaihtuvuutta. Vuosikokous […]

Vuosikokous 2022 24.7. klo 13

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan VUOSIKOKOUKSEEN su 24.7.2022 klo 13.00 Urjalankylän vanhassa koulussa (Koulumaa) Kantalantie 19. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus                                         Kahvitarjoilu www.airanne.net                fb/airanne.net Ilmoittaudu mukaan etukäteen kokoukseen tästä linkistä (vie toiselle sivustolle), niin osamme valita oikeankokoisen kahvipannun ja tehdä isomman taikinan pullille!

Kortepato tukki Honkolanjoen

Honkolanjoen luusuassa Halkivahantien sillalla Kortejärvestä irronneet kortteet patoavat jokea. Vesi pääsee vain vaivoin valumaan suman ohi. Toivottavasti kortteet saadaan joesta pois ennen kuin ne lähtevät liikkeelle ja juuttuvat Nokoorin patorakenteisiin. 30.4. Kortteet poistettu Honkolan kartanon toimesta ja vesi virtaa taas vapaasti! Ruo´ot ja kortteet jäätyvät joka talvi. Kun jää kevättulvan myötä nousee ruo´ot katkeavat. Sulavesien […]

Kevätttulva ennätyskorkeudessa

Kevättulva on ennätyskorkeudessa lähes puoli metriä normaalia korkeammalla. Vielä maaliskuun lopulla tilanne näytti normaalilta, mutta sen jälkeen sankat lumisateet lisäsisät lumipeitteen vesiarvon melkein kaksinkertaiseksi. Myös sulaminen on käynnistynyt rajuna, edes yöpakkaset eivät ole hidastaneet sitä. Näyttää kuitenkin siltä, että vedenpinnan nousu olisi hidastumassa. Vaikka lumi on sulanut aukeilta paikoilta, sitä on varjopaikoissa ja aurauspenkoissa vielä […]

Vaasan Hallinto-oikeus hylkäsi Kuisman valituksen

Hallinto-oikeus on tänään 8.2.2022 antanut ratkaisun nro 22/0010/1 Nokorin[1]kosken padon juoksutusten hoitoa ja padon kunnossapitoa koskevassa asiassa (dnro 00885/18/5201). Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Ismo Kuisma on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 13.12.2016 vireille panemassaan hakemuksessa vaatinut, että 1) Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:tä kielletään patoamasta vettä Nokorinkoskessa. 2) Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry määrätään maksamaan […]

Nuutajärven kunnostushankkeet

Toivo Miettinen suojeluyhdistyksestämme piti Eteläisen Pirkanmaan etäkokouksessa 2.2.2022 esitelmän yhdistyksemme vaiheista ja hankkeista erityisenä kohteena Nuutajärvi. Linkki PowerPoint esitykseen. Pirkkavedet_020222_materiaalit Kokouksessa päätettiin verkoston uudeksi nimeksi siis Pirkkavedet! Seuraava kokous on 20.4., ja tästä tiedotetaan jälleen sekä verkkosivuilla että mediassa ja suoraan sähköpostitse. Myös keväämmällä pidettävästä kunnostusten rahoitus -aiheisesta koulutuksesta tiedotetaan erikseen.

Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto perustettiin 15.12.2021

Vesienhoitoverkoston tavoitteena on toteuttaa Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja parantaa eteläisen alueen vesien tilaa. Verkosto ideoi ja etsii uusia vesistökunnostuskohteita ja tähtää käytännön toimiin. Verkoston toimintaa ohjaavat myös Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio2050-tavoitteet. Verkosto tuo yhteen eri alojen osaajia ja kunnostuksista kiinnostuneita ihmisiä. Se auttaa tiedonkeruussa, yhteistyötahojen löytämisessä sekä tarjoaa tukea pulmien ratkaisuun. Vesistökunnostusten parissa on tehty paljon tutkimusta ja hanketyötä toimivien ja […]

Nuutajärven luokitus parantunut

Nuutajärven ekolologinen kokonaisluokitus on parantunut huonosta välttävään Pirkanmaan uudessa ehdotuksessa Pirkanmaan toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027. Luokan nousu johtuu lähinnä perusteiden laajentumisesta koskemaan myös vesikasvillisuutta. Kemiallis-fysikaalisissa ominaisuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Nuutajärvessä on mitattu erikoisesti kesinä 2014 ja 2018 verrattain korkeita fosforipitoisuuksia. Rutajärvi luokiteltiin hyväksi, Kortejärvi tyydyttäväksi, Nuutajärvi välttäväksi, Nuutajoki ja Kolkanjoki huonoiksi. Valajärvi luokiteltiin erinomaiseksi […]