>

Havainnot järviympäristössä

Havainnot järviympäristössäPerustietoa vesistöstä


Vesistön tilasta lyhyesti


Vedenkorkeuden sääntelyn historia


Vesianalyysit


Vedenkorkeushavainnot


Kalastus

Havainnot järviympäristössä