Nuutajärven itäosan valuma-alueen kunnostussuunnitelma

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry tilasi Sitowise Oy:ltä 2023 kunnostussuunnitelman. Karkeasti ottaen ravinteet liikkuvat kahdessa muodossa liuenneena (vedessä) tai kiinteänä (maaperän tai kasvillisuuden hiukkasina). Ihanajoen korkeusero on kohtalainen ja tulviminen melko voimakasta, joten siinä liikkuu eroosion vuoksi paljon kiinteää ravinnetta (Fosfori/typpi). Tietyissä olosuhteissa sekin voi liueta tai ainakin on kasvien ja eliöiden käytettävissä. Ihanajoesta […]