Veden virtauksen mittaus

Veden virtaus on yksi vesistön tilaa kuvaava tekijä. Se vaikuttaa mm. veden laatuun, happipitoisuuteen, lämpötilaan ja eliöstöön. Veden virtaus kertoo myös vesistön kyvystä vastustaa kuormitusta ja kuljettaa kiintoainesta. Veden virtauksen mittaus on siis hyödyllistä niin tutkijoille, viranomaisille kuin vesistöjen käyttäjillekin. Veden virtauksen mittaus voidaan tehdä eri tavoin riippuen siitä, mitä halutaan selvittää. Yksinkertaisimmillaan voidaan käyttää […]