Korkein Hallinto-oikeus on antanut 31.8.2022 päätöksen, jossa se hylkää muutoksenhakijan Ismo Kuisman valitusluvan. Oikeus velvoitti myös hakijaa maksamaan kulut.
Siten hallinto-oikeuden antama päätös on lainvoimainen. Kiistan taustalla on Korte-, Ruta-, ja Nuutajärven laskuyhtiön toimitsijamiehen Ismo Kuisman käynnistämä oikeusprosessi. Hakemuksessaan Kuisma on vaatinut, että Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:tä kielletään patoamasta vettä Nokorinkoskessa. Aluehallintovirasto on jo aikaisemmin hylännyt Kuisman hakemuksen 20.6.2018

Prosessin taustalla on Kuisman vaatimus siitä, että Nokorin padolla annetaan veden virrata vapaasti. Yhdistyksen ja nyt myös oikeuden käsityksen mukaan vapaan virtauksen aiheuttama vahinko yläpuoliselle tekisi koko vesistölle vakavan ja pysyvän haitan. Kortejärvi on suojeltu lintujärvi ja padon kynnyskorkeuden pudotus on vain 16,18 m, eli vesi Kortejärvessä voisi vähävetisenä aikana laskea niin alas, että järvi melkein kuivuisi.