Tapahtumat


Ilmaista jätevesineuvontaa 28.6.2018 klo 18

Jätevesineuvontaa Urjalankylän vanhassa koulussa (Koulumaa) Kantalantie 19.

Lauri Sillantie KVVY:stä (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys) tulee Urjalankylän Koulumaahan kertomaan jätevesiasetusten nykytilanteesta.  KVVY tekee maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kesällä 2018 Pirkanmaalla ja Hämeessä.

Ranta- ja pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee täyttää puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. On siis kaksi kesää aikaa toimia. Jos järjestelmän toimintakunto, saneeraustarve tai lainsäädäntö askarruttaa, on KVVY:n asiantuntija auttamassa. Asukkaat ja mökkiläiset voivat kysellä lainsäädännöstä, jätevesien käsittelystä, omista järjestelmistään ja tarvitseeko tehdä muutoksia ym.

Neuvontaa on saatavilla myös puhelimitse ja sähköpostilla, jos et pääse tilaisuuteen. Neuvonta on maksutonta. Neuvonta rahoitetaan Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskusten myöntämillä avustuksilla. Jätevesineuvojat toimivat puolueettomasti vailla kaupallisia kytköksiä

Ympäristöasiantuntija Lauri Sillantie, lauri.sillantie@kvvy.fi, p. 050 570 9511, www.kvvy.fi/jatevesi

Urjalankylän kyläyhdistys ry                              Koulumaa ry

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Ilmainen kahvitarjoilu!

Järvi-ilta 15.8. keskustelutilaisuus

Tilaisuuden järjestivät MTK Häme, MTK Urjala ja Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys.

Kunnanjohtaja Hannu Maijala avasi tilaisuuden. Esitelmöitsijöinä olivat: Anne Mäkynen, Pirkanmaan ELY-keskus, Sari Hiltunen Pro Agria Etelä-Suomi, Lauri Sillantie, KVVY, Kari Aikio, MTK Häme ja Jouko Kokko Nuuta-, Ruta- ja kortejärven suojeluyhdistys. Puhetta johti Kari Aikio.

Keskustelussa esitettiin useita keskenään ristiriitaisia arvioita Nuutajärven tilasta. Esille nousi myös kysymys, jos valuma-alueelta tulevat vedet olisivat puhtaita, kauanko järven puhdistuminen kestäisi. MTT:n perusteellisen kartoituksen mukaan Nuutajärven pohja on kohtalaisessa kunnossa, mutta järvessä oleva vesi vastaa siihen valuvia ojavesiä. Tällä perusteella voisi arvella, että Nuutajärven kuntoon saattaminen ei välttämättä veisi montaakaan vuotta. MTT esittää raportissaan seuraavanlaisen arvion Nuutajärven tilasta:

Nuutajärven pohjasedimentissä oli pinnasta 8 cm:iin asti osittaisesta hapettomuudesta kertovia sulfidiraitoja, minkä alapuolella sedimentti oli väriltään ”tervettä” ruskean harmaata. Helppoliukoisen fosforin määrän perusteella pohjasta vapautuva sisäinen fosforikuormitus ei ole huolestuttavan suuri. Kokonaisfosforin määrä sedimentissä on noussut selvästi viime vuosikymmenten aikana.,

Nuutajärven valuma-alueen ojissa helppoliukoisen fosforin keskimääräinen pitoisuus on projektin alueista suurin. Jo lopettaneidenkin maitotilojen ojissa näkyi vielä olevan fosforia matkalla järveä kohti.

Järven mataluudesta ja suuresta valuma-alueesta johtuen veden viipymä järvessä on alle puoli vuotta. Järven vesi on siten laadultaan valuma-alueelta virtaavan veden kaltaista. Toisaalta Nuutajärvi saa puhtaampaa laimentavaa vettä muista järvistä, kuten Särkijärvestä, joten järven ongelmat ovat peräisin yläpuolen järvien ja Nuutajärven väliseltä valuma-alueelta (Vesistökuormituskartoitus Etelä-Pirkanmaan alueella (MTT 2003).

Nuutajärvelle on laadittu useita kunnostussuunnitelmia mm. laskeutusaltaista ja suojavyöhykkeistä. Valitettavasti tilaisuus ei saanut aikaan yhtään kunnostushanketta, vaikka keskustelua riitti. Jatkamme ponnisteluja Nuutajärven ravinneketjujen katkaisemiseksi.

Vuosikokous 16.7.2017 klo 12.00

 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan

VUOSIKOKOUKSEEN

su 16.7.2017 klo 12.00
Urjalankylän entisessä koulussa (Koulumaa)
Kantalantie 19.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Hallitus                                         Kahvitarjoilu

www.airanne.net                  fb/airanne.net