Ajankohtaista


Urjalassa 1640 kesämökkiä

Vain kolmasosa Urjalan mökeistä on rakennettu ennen vuotta 1970. Kuva_ Jouko Kokko

Vain kolmasosa Urjalan mökeistä on rakennettu ennen vuotta 1970. Kuva: Jouko Kokko

Urajalassa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 lopussa 1640 kesämökkiä.

Mökkien määrä Urjalassa on kasvanut  seuraavasti:

1970 370   mökkiä
1980 572  mökkiä
1990 1112 mökkiä
2000 1442 mökkiä
2015 1640 mökkiä

Koko Suomessa on 501 000 mökkiä ja Pirkanmaalla 45 000. Suomen mökkien keskikoko on 48 neliömetriä ja omistajien keski-ikä 62 vuotta. Mökkimatkojen mediaani on vain 38 km. Yllä olevassa näkyy, että mökkien määrä lähti nousuun 80-luvulla. Mökkien määrän kasvu on hiipunut viime vuosina.

Lähde: Tilastokeskus, kesämökit alueittain tietokanta.

Uusi vesikartta

Uusi Syke:n (Suomen ympäristökeskus) julkaisema vesikartta Suomen pintavesistä ei paljon imartele Urjalaa. Urjalassa on vain muutama hyväksi vesistöksi luokiteltu vesialue, Rutajärvi, Särkijärvi ja Valajärvi. Huonolaatuisia taitaa olla enemmän kuin muualla Pirkanmaalla, esimerkiksi Kokonjärvi, Nuutajärvi ja Nuutäjärveen laskevat purot ja ojat. Välttäviä laadultaan ovat vaikkapa Kolkanjoki ja Vehkajärvi. Kortejärvi laskujokineen on luokiteltu tyydyttäviksi. Huolestuttavaa kartassa on se, että vesistössä ei ole tapahtunut muutosta parempaan vuosien 2008 – 2013 välillä huolimatta monista parantamiseen tähtäävästä toimesta.

Työtä vesistöjemme parissa siis riittää. Siis jatketaan!

Nuutajärven virrankehittimet kesätauolle

Nuutajärven alusveden hapettamiseen tarkoitetut kaksi virrankehitintä pysäytettiin 11. huhtikuuta jäiden lähdön takia. Nyt on edessä potkureiden poistaminen ja apurakenteiden purku.

Lauhan talven takia potkurit olivat käytössä joulukuun 17. päivästä huhtikuun 11. päivään.

Jäämme odottelemaan vesianalyysien tuloksia. Alustavasti näyttää siltä, että happitilanne pohjan lähellä oli melko hyvä koko talven. Mikä merkitsisi sitä, että fosforia ei ole liuennut takaisin veteen.

Ferix-asemat käyntiin

Nuutajärveen laskevien ojien Ferix-asemia käynnistettiin 29.3.2016. Vettä virtaa paikoitellen niin vähän, että kaikkia asemia ei kannata ottaa tänäkään keväänä käyttöön. Koska suurin osa lumista on jo sulanut varsinkin aukeilta paikoilta, ojien virtaamat jäänevät melko lyhytaikaisiksi. Yöpakkaset ovat keväisen fosforin saostamisen pullonkaula ja ongelma. Asemien saostussukat jäätyvät ja niiden puhdistaminen kysyy aikaa ja voimia.

Rujärvikin jäässä

Rutajärvikin on ohuelti jäässä. Keskellä ulappaa on vielä muutamia sulia paikkoja. Voi olla, että jos tulee kova tuuli, jää vielä pirstoutuu. Vedenpinta on edelleen korkealla 17,25, vaikka kaikki luukut Nokoorissa ovat auki. Toivottavasti ne eivät jäädy tähän asentoon. Padolle voi myös muodostua hyydepato pohjaan. Silloin vedenkorkeuden hallitseminen on todella vaikeaa. Sulan reunalla lepäili vielä muutamia joutsenia.

Nuutajärvi jäässä.

Nuutajärvi sai yhtenäisen jääkannen 15-16.12.2015 välisenä yönä. Sitten siihen satoi ohut lumikerros. Jää oli noin 1 cm vahvuinen vielä 17.12.2012, kun asennettiin virrankehittimet. Tulevana viikonloppuna on ennustettu lämpöasteita, joten jää ilmeisesti vielä sulaa pois.

Vedet kävivät korkealla

Joulukuun alun runsaat sateet nostivat järviemme pinnat keväisiin tulvalukemiin. Vesi nousi alle viikossa puolisen metriä. Tilanne oli seuraava 12.12.2015: Kortejärvi 17,09, Rutajärvi 17,26 ja Nuutajärvi 17,28. Juoksutus on maksimissaan Nokoorin padolla eli noin 8 m3/s. Vesi on jo laskussa. Vedestä osa varmasti nostaa myös vähän pohjavedenpintaa, vaikka vasta sulava lumi tuo pohjavettä runsaammin.

Myöhäissyksyiset rankat sateet sulaan maahan ovat monella tapaa ongelmallisia. Pellot ovat pääosin paljaina ja kynnettyinä, mikä aiheuttaa ravinteiden normaalia suurempaa huuhtoutumista vesistöön. Kasvuston lakastuminen myös nopeuttaa veden virtaamista vesistöön ja saa aikaan nopeita vedenpinnan nousuja. Tosin vesisade jäätyneeseen maahan aiheuttaa vielä enemmän tulvia.

Jos vesistöt jäätyvät veden ollessa näin korkealla, kevätalennus maaliskuun lopussa tasolle 16,50 romahduttaa jääkannen yli puoli metriä alas. Parasta pitää huolta siitä, että etteivät veneet ja muut jäätymiselle arat kalusteet jää veden alle. (taso 17,00 vastaa 99,495 mpy)

Suurin osa Urjalan alueen vesistä virtaa Nokoorinkosken kautta. Nuutajärveen laskevat Matkajärven-Vähäjärven-Kivijärven reitti sekä Mustajärvi ja Valajärvi. Nuutajärvi laskee Nuutajokea pitkin Rutajärveen. Rutajärveen laskevat Kokonjärven vedet Vanhanjärven kautta Kolkanjokea pitkin. Rutajärvi laskee Urjalankylänjokea Kortejärveen. Kortejärvi saa vielä hieman lisävesiä ja laskee Honkolanjokeen. Koko valuma-alue on noin 300 km2.