Ajankohtaista


Nokorin pohjapadolla laaja kannatus

Vuoden 2016 aikana pidettiin kaksi Pirkanmaan ELY-keskuksen kokoon kutsumaa kokousta, missä käsiteltiin Nokorin padon korvaamista pohjapadolla. Pohjapato korvaisi nykyaikaisella tavalla huonokuntoisen ja joka tapauksessa piakkoin korjattavaksi joutuvan vanhan padon. Samalla saataisiin säännöstely siirrettyä nykyaikaan.

Neuvottelujen seurauksena suojeluyhdistys teki hankehakemuksen ELY-keskukselle ratkaisun edellytysten ja toteutuksen selvittämisestä. Hakemusta tukivat mm. Urjalan kunta, Korte-, Ruta- ja Nuutajärven laskuyhtiö, Honkolan kartano, Urjalankylän osakaskunta, Pirkanmaan ELY-keskus sekä tietysti suojeluyhdistys.

Hanke ei kuitenkaan ole vielä käynnistynyt, koska laskuyhtiö ei ole pitänyt kokousta ottaakseen kantaa asiaan.

COOLOX-kokeilu paransi Nuutajärven happitilannetta

COOLOX menetelmän ideana on viilentää ja sekoittaa vesimassaa, jolloin hapekasta pintavettä kulkeutuu vähitellen alusveteen saakka vieden happea mukanaan. Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry aloitti COOLOX-kokeilun Nuutajärvessä talvella 2016. Alustavien tulosten mukaan viilentävä vaikutus ei ollut merkittävä järven suuren koon takia. Laitteistojen kohdalla ei toisaalta todettu normaalia lämpötilan nousua kevättä kohti.

Happitilanne oli vertailuvuosiin nähden hieman parempi (raportti). Olennaista oli pohjanläheisen veden hapellisuus, joka estää raudan pelkistymisen ja sisäisen kuormituksen käynnistymisen. Ainakin fosforipitoisuus laski selvästi kevättä kohti. Valitettavaa on, että fosforipitoisuus palautui kesän aikana edellisvuosien tasolle, joten virkistyskäytön kannalta tärkeään kesätilanteeseen tällä ei ollut vaikutuksia.

Kokeiluja on syytä jatkaa muutamia vuosia pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi. Järven suuren koon takia laitemäärä oli jo ennakolta arvioituna aivan liian pieni. Pinta-alan perusteella arvioituna laitemäärän tulisi olla luokkaa 10 kpl eri puolille sijoitettuna. Toistaiseksi kokeilua voidaan jatkaa nykyisillä tai yhdellä lisälaitteella (Reijo Oravainen, KVVY).

Suojeluyhdistys on päättänyt laajentaa kokeilua kolmannella potkurilla talvella 2016/2017.

Lakiehdotus jätevesisääntelyn lieventämisestä eduskunnan käsittelyyn

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen lievennyksistä haja-asutuksen jätevesiä koskevaan sääntelyyn.  Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi pääsääntöisesti kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön tai meren läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

Esityksen mukaan jätevesijärjestelmä pitäisi kunnostaa perustason puhdistusvaatimuksen mukaiseksi vasta silloin, kun kiinteistöllä tehdään tiettyjä remontteja. Tämä koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat yli 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä ja jotka eivät sijaitse vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella.

Enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä sijaitsevilla sekä vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella olevien kiinteistöjen tulisi ehdotuksen mukaan täyttää puhdistusvaatimus viimeistään 31.10.2019 mennessä.

Kaikkien haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajien ei tarvitse alkaa suunnitella jätevesijärjestelmänsä uusimista. Tällainen tilanne on niillä kiinteistöillä, joilla on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi), jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa.

Ikävapautus, joka säädettiin edellisessä laissa, on edelleen voimassa. Näin ollen järjestelmää ei tarvitse uusia, jos kyse on 9.3.2011 olemassa olleesta käyttökuntoisesta jätevesijärjestelmästä ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä täyttäneet 68 vuotta

Lisää aiheesta

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn parantaminen ei ratkaise vesistöjen kuntoa. SYKE:n tutkimusten mukaan vesistöjen fosforikuormasta vain 9 % tulee kotitalouksista. Noin 69 % tulee maataloudesta. Esitys on jo kolmas lievennys jätevesiasetukseen.

Lausuntokierroksella on esimerkiksi arvosteltu ikävapautuksen kohdistamista ainoastaan vakituisiin asukkaisiin. Eri selvitysten mukaan vapaa-ajan asunnot tuottavat vain 10-20 % vakituisten asukkaiden ravinteiden määrästä vuodessa.

Sade vei levät

Kahden päivän sade ja tuuli veivät leväkukinnot. Se, että levät ilmestyvät herkästi tyynellä, auringonpaisteessa kertoo kuitenkin, että ravinteita riittää.

Jätevesineuvontaa Urjalan torilla 19.8.2016

Askarruttaako kiinteistösi jätevesijärjestelmän kunto ja saneeraustarpeet tai mitä lainsäädännön tulevat muutokset vaikuttavat kiinteistölläsi? Tule tapaamaan puolueetonta jätevesineuvojaa torille

pe 19.8. klo 9-12 Urjalan tori

Voit kysyä jätevesineuvoja myös puhelimitse jätevesineuvoja Lauri Sillantieltä puh. 050 570 9511. Lue lisää neuvontatyöstä www.kvvy.fi/jatevesi. Jätevesineuvonta on valtion rahoittamaa ja sen toteuttajana toimii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Tervetuloa kyselemään ja juttelemaan

Levää järvissä

Nuutajärven etelärannalla on kapea levävyö. Rutajärvessä Kajalahden suojaisella sivulla samoin kapea, ohut levävyö. Levää on myös lasitehtaan päässä, etelärannalla. Järven keskiosa on puhdas. Nuutajoessa on myös havaittu levää. Reipas tuuli voisi vielä hajoittaa leväesiintymät.

Viime aikojen runsaat sateet ovat lisänneet ravinteiden liukenemista pelloilta ja muualta luonnosta vesistöön.

Leväpitoista vettä ei tule käyttää löylyvetenä, astianpesuvetenä tai kasvimaan kasteluun. Levämyrkyt eivät poistu keittämällä. Kotieläinten ei pidä antaa juoda levävettä. Pienet lapsen voivat saada iho- tai hengitysoireita.

Kaloja sen sijaan voi syödä rauhassa, mieluusti ei kuitenkaan sisäelimiä. Levämyrkyt kertyvät maksaan.

Vuosikokous 17.7.2016

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan

VUOSIKOKOUKSEEN

su 17.7.2016 klo 13.00 Urjalankylän Kaunistossa
Punkalaitumentie 536.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Hallitus                                         Kahvitarjoilu

muista myös

facebook/www.airanne.net