Lumi-, jää- ja levähavainnot


Kevättulvat Pirkanmaalla jäämässä vähäisiksi

Vaikka lumimäärä on keskimääräinen, näillä näkymin kevättulvat ovat jäämässä joissa ja järvissä vähäisiksi. Muroleenkosken yläpuolisten järvien, Tarjanneveden ja Visuveden, sekä Längelmäveden ja Hauhonreitin järvien vedenkorkeudet ovat alhaalla. Ennusteen mukaan sulamisvedet eivät nosta keväällä vedenkorkeuksia läheskään samalle tasolle kuin viime vuonna.

Pirkanmaan suurista säännöstellyistä järvistä Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupiin on saatu aluehallintovirastolta poikkeusluvat talvelle 2019, jotta vedenkorkeuksia ei tarvitse laskea niin paljon kuin luvat edellyttävät. Muilla suurilla säännöstellyillä järvillä, Vanajavedellä, Kyrösjärvellä ja Rauta-Kulovedellä, kevättulviin varautumista voidaan tarvittaessa vähentää nykyisten lupien puitteissa.

Kevättulvan suuruus riippuu siitä, kuinka iso osa lumesta päätyy maaperään ja pohjavesiin sekä lumen sulamisnopeudesta ja kevään sademääristä. Paikallisesti voi syntyä tulvaongelmia, mutta isossa kuvassa virtaamat vesistöissä jäävät keskimääräistä pienemmiksi, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Maaperä on Pirkanmaalla yleisesti hyvin kuiva ja pohjavedet edelleen poikkeuksellisen alhaalla, minkä vuoksi olisi toivottavaa, että suuri osa lumesta päätyy maaperään ja sitä kautta pohjavesiin. Toteaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Rutajärvessä levää

Kajalahdessa on levää kapeina nauhoina noin 10 leveydeltä rannasta. Myös noin viikko sitten oli oli haamumaista levää.
Tyyni, aurinkoinen päivä ja vesikin lämpeni 19 asteeseen. Aurinkoinen toukokuu ja viime kesän sateet, jotka liuottivat runsaasti ravinteita ovat luoneet otolliset olosuhteet leväkukinnoille.

Jäät eivät kanna enää

Rannat ovat sulana ja jää on puikkoontunut eikä kanna enää.
Vesi on varsin korkealla, vaikka lumet ovat pääosin jo sulaneet muualta paitsi varjopaikoista.
Ojien rummut ovat monin paikoin vielä jäässä ja ne panttaavat vettä

Lokit ovat palanneet jo järvelle.

Jääpeite Nuutajärvessä

Itsenäisyyspäivänä 2017 oli Nuutajärvi kokonaan jään peitossa. Myös Nuutajoki Nuutajärven puoleisessa päässä oli jäässä. Tänään 11.12.2017 Nuutajärvi on edelleen jäässä ja lumen peittämä. Joki on jokisuuhun asti sulana.

Ruostetta veden pinnalla

Veden pintaa värjäävät kuusensuopursuruostesienen itiöt. Vesisateet ja tuuli ovat ravistelleet itiöitä vesien pinnoille ajelehtiviksi lautoiksi.

Lautat voivat olla hehtaarien suuruisia ja väriltään joko maitomaisen vaaleita, punertavia tai ruskeita. Normaalisti ruosteitiölautat hajoavat veden pinnalta muutamassa päivässä

Suopursuruoste on ihmiselle vaaraton kuusen sienitauti. Runsaasti itiöitä sisältävä uimavesi saattaa kuitenkin aiheuttaa uimarille samanlaisia silmäoireita kuin siitepölylautat.

Uimisen jälkeen kannattaa huuhtoa itsensä puhtaalla vedellä. Saunavetenä suopursuruosteen värjäämää vettä ei suositella käytettäväksi.

Hieman levää

Rutajärvessä harsomaista levää useilla alueilla mm. Kajalahdessa ja Tamminenän edessä. Kuitenkin laajat alueet levättömiä. Lähes tuuletonta. Illalla levä kadonnut ainakin Kajalahdesta.

Jos meillä on hyvä tuuri, kyseessä on vain runsaista sateista liuenneet ravinteet, jotka kukkivat nyt vain pois. Muutoin melko aikaista leville.